Artsalad

 

Organisaties en bedrijfsvoering

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars

Uit de website:
De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars zet zich in voor de belangen van in Nederland gevestigde beeldende kunstenaars.Beeldend in de ruimste zin van het woord. Op dit moment zijn bijna 2.000 kunstenaars bij de BBK aangesloten. De BBK is er zowel voor startende als gevestigde kunstenaars, academisch gevormd of autodidact.

taal: Nederlands


Camera Austria

Uit de website:
Das Projekt "Camera Austria" widmet sich der künstlerischen, theoretisch-wissenschaftlichen, kuratorischen und publizistischen Auseinandersetzung mit Fotografie im Kontext zeitgenössischer Kunst, neuer Medien und gesellschaftlicher Entwicklungen. Besonderes Augenmerk gilt aktuellen Ansätzen, die sich vor dem Hintergrund gesamtkultureller Bedingungen mit den Dispositiven der Fotografie und neuer Bildtechnologien, mit deren Wirkungsweisen und Rezeptionsmustern beschäftigen.

taal: Duits, Engels


The College Art Association

Uit de website:
The College Art Association supports all practitioners and interpreters of visual art and culture, including artists and scholars, who join together to cultivate the ongoing understanding of art as a fundamental form of human expression. Representing its members' professional needs, CAA is committed to the highest professional and ethical standards of scholarship, creativity, connoisseurship, criticism, and teaching.

taal: Engels


Stichting Cultuur - Ondernemen

Uit de website:
Stichting Cultuur - Ondernemen ondersteunt en begeleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties bij het zakelijk optimaal benutten van hun creatieve kapitaal.
Cultuur-Ondernemen verzamelt en deelt kennis van de culturele sector en brengt kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar.

taal: Nederlands, Engels


EKWC - European Ceramic Work Centre

Uit de website:
The European Ceramic Work Centre is an international workplace where artists, designers and architects explore the technical and artistic possibilities of ceramics. The .ekwc operates as an artist-in-residence centre and as a centre of excellence. Its aim is to promote the development of ceramic art, design and architecture.

taal: Engels


Federatie van Kunstenaarsverenigingen

Uit de website:
De Federatie is een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van kunstenaars en draagt bij aan de ontwikkeling van kunst- en kunstenaarsbeleid in Nederland.

taal: Nederlands


La Fondation Daniel Langlois

Uit de website:
The Daniel Langlois Foundation's purpose is to further artistic and scientific knowledge by fostering the meeting of art and science in the field of technologies. The Foundation seeks to nurture a critical awareness of technology's implications for human beings and their natural and cultural environments, and to promote the exploration of aesthetics suited to evolving human environments. The Centre for Research and Documentation (CR+D) seeks to document history, artworks and practices associated with electronic and digital media arts and to make this information available to researchers in an innovative manner through data communications.

taal: Engels, Frans


Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Uit de website:
Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) is de landelijke instelling voor subsidieverlening aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars. De doelstelling van het Fonds BKVB is de bevordering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland.

taal: Nederlands


Fotografenfederatie

Uit de website:
De Vereniging FotografenFederatie is de koepel die de vier beroepsverenigingen van professionele fotografen BFN, GKf, PANL en SVFN in zich verenigt. De FotografenFederatie houdt zich als brancheorganisatie bezig met belangenbehartiging, voorzover deze niet door een van de individuele verenigingen kan worden uitgevoerd, en derhalve van belang is voor het gehele veld der fotografie.

taal: Nederlands


Interactive Institute

Uit de website:
The Interactive Institute is a Swedish experimental media research institute that combines expertise in art, design and technology to conduct world-class applied research and innovation. We develop new research areas, concepts, products and services, and provide strategic advice to corporations and public organizations. Our research results are communicated and exhibited worldwide and brought out to society through commissioned work, license agreements and spin-off companies.

taal: Engels


ISEA Inter-Society for the Electronic Arts

Uit de website:
Founded in the Netherlands in 1990, the Inter-Society for the Electronic Arts (ISEA) is an international nonprofit organization fostering interdisciplinary academic discourse and exchange among culturally diverse organizations and individuals working with art, science and emerging technologies.

taal: Engels


Kunst en Bedrijf

Uit de website:
Kunst en Bedrijf richt zich als kunstadviesbureau (opgericht 1950) op kunstopdrachten die zich nestelen in de brede context van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en inrichting van de openbare ruimte. Naast de overheid als opdrachtgever treffen we in deze context steeds vaker private partijen die hier in toenemende mate een belangrijke rol spelen en met wie wij graag samenwerken.

taal: Nederlands


KunstZin

Uit de website:
KunstZin ondersteunt kunstenaars op verschillende manieren. Zoals het verschaffen van leningen voor innovatie, verstrekken van voorschotten en het financieren van materialen en andere uitgaven. Daarnaast kunnen kunstenaars advies krijgen op basis van serieuze interesse en gedeelde passie. Op deze wijze geeft KunstZin de kunstenaars mogelijkheden om hun plannen uit te voeren. We doen dat onder het motto: dromen realiseren door doen.

taal: Nederlands


Landelijk Overleg Atelierorganisaties (LOA)

Uit de website:
Het doel van het LOA is het uitbreiden van het aantal betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars in Nederland en Belgie, het signaleren en coördineren van relevante landelijke ontwikkelingen op het gebied van ateliervoorzieningen, het geven van advies en informatie over verwerving, financiering en beheer van ateliervoorzieningen en woonwerkruimten.

taal: Nederlands


Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte

Uit de website:
Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte stimuleert onderzoek en theoretische reflectie over de rol van kunst en vormgeving in het publiek domein. Het is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Gerrit Rietveldacademie, Sandberg Instituut, Universiteit van Amsterdam, Stichting Kunst en Openbare ruimte (SKOR) en het Virtueel Museum Zuidas.

taal: Nederlands, Engels


Materiaalfonds

Uit de website:
Beeldend kunstenaars en vormgevers die een aanvraag doen bij het Materiaalfonds zijn gericht op de toekomst. Ze hebben een bedrijfsmatige opvatting en aanpak. Investeren in eigen werk is vanzelfsprekend geworden. Het Materiaalfonds sluit aan bij deze mentaliteit en is een doeltreffend instrument ter realisering van cultureel ondernemersschap.

taal: Nederlands


Mediagilde

Uit de website:
Mediagilde is een non-profit organisatie met twee belangrijke doelstellingen die in elkaars verlengde liggen:
begeleiden van innovatieve starters in de creatieve industrie,
het bedrijfsleven en kennisinstellingen in contact brengen met de creatieve industrie en met innovatie.
Mediagilde dient ook als ontmoetingsplaats en netwerkomgeving. Kennisinstituten, grote ondernemingen en het MKB worden hier samengebracht met onderwijsinstellingen en kunstenaars. Zo onststaat een platform waar nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

taal: Nederlands, Engels


Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf)

Uit de website:
De doelstelling van de stichting Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) is het bevorderen van de animatiefilm in de meest ruime zin van het woord. Het NIAf tracht dit doel te bereiken door vorm en uitvoering te geven aan een educatie, kennis en informatiecentrum voor de animatiefilm.

taal: Nederlands, Engels


Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Uit de website:
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een vereniging met ongeveer 250 leden. Opgericht in 1918 als een belangenvereniging van beeldhouwers, probeert de vereniging de belangstelling voor de beeldhouwkunst in Nederland te vergroten en de onderlinge kontakten tussen beeldhouwers te bevorderen.

taal: Nederlands


Stichting Internationale Culturele Activiteiten

Uit de website:
De SICA is een onafhankelijk, bovensectoraal adviescentrum dat zich bezig houdt met alle aspecten van internationale culturele activiteiten en beleid. De SICA geeft advies via de helpdesk, organiseert ruim twintig bijeenkomsten per jaar, verzorgt bezoekersprogramma's voor buitenlandse cultuurdeskundigen en brengt het kwartaaltijdschrift SICAmag uit. Het Europees Cultureel ContactPunt (CCP) is onderdeel van de SICA en informeert over Europese cultuursubsidies, zoals het programma Cultuur.

taal: Nederlands


Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR)

Uit de website:
SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) is een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelt in relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidt en adviseert organisaties die kunst op een publieke locatie willen realiseren en levert waar nodig financiële ondersteuning.

taal: Nederlands, Engels


Het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Uit de website:
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is het landelijke subsidieloket voor projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines. Het fonds verleent projectsubsidies op basis van verschillende subsidieregelingen, zogenaamd de regeling projectsubsidies Architectuur, regeling projectsubsidies Belvedere en de HGIS-regeling voor internationale projecten.

taal: Nederlands


V2_ Institute for the Unstable Media

Uit de website:
V2_ is an interdisciplinary center for art and media technology in Rotterdam (the Netherlands). V2_'s activities include organizing presentations, exhibitions and workshops, research and development of artworks in its own media lab, publishing in the field of art and media technology, and developing an online archive.

taal: Engels


Vereniging voor Originele Grafiek

Uit de website:
De in 1993 opgerichte Vereniging voor Originele Grafiek (VOG) streeft het volgende na: de aandacht voor het eigen karakter van de moderne grafische kunst te vergroten, de aandacht voor de specifieke beeldende mogelijkheden te vergroten, het versterken van de positie van de hedendaagse grafiek, het bevorderen en versterken van de originele grafiek als vorm van beeldende kunst en de aparte schoonheid (eigenzinnige uitstraling) van de grafische kunst bij verzamelaars, musea, de kunsthandel en bij beeldende kunstenaars meer onder de aandacht te brengen.

taal: Nederlands, Engels


vindcreatieven.nl

Uit de website:
Welkom bij Vindcreatieven.nl, de site met professionele creatieve dienstverleners bij jou in de buurt.
Ondernemers die hun merk of bedrijf eens goed op de kaart willen zetten, vinden hier precies de creatieven die hen daarbij kunnen helpen. En professionele creatieve dienstverleners vinden hier hun collega-creatieven en zetten zich op de kaart bij het omliggende bedrijfsleven.
Bovendien houdt Vindcreatieven.nl hen op de hoogte van hun vakgebied.

taal: Nederlands


ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie

Uit de website:
ZKM ist eine weltweit einzigartige Kulturinstitution. Es reagiert auf die schnelle Entwicklung der Informationstechnologien und den Wandel der sozialen Strukturen. In seiner Arbeit vereint das ZKM Produktion und Forschung, Ausstellungen und Veranstaltungen, Vermittlung und Dokumentation. Mit dem Museum für Neue Kunst, dem Medienmuseum, dem Institut für Bildmedien, dem Institut für Musik und Akustik und den jüngeren Instituten Institut für Medien, Bildung und Wirtschaft und Filminstitut verfügt das ZKM über vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung von interdisziplinären Projekten und internationalen Kooperationen.

taal: Duits, Engels